1 mei Vlooienmarkt Genk

Reglement 1 mei vlooienmarkt Genk

Wie mag deelnemen?

 1. De vlooienmarkt is voorbehouden voor echte vlooienmarktstandhouders. Professionele standhouders (met een ondernemingsnummer en in bezit van een kaart ambulante handel) zijn niet toegestaan.
  Bij vaststelling ter plaatse worden professionele marktkramers onmiddellijk op politiebevel van de vlooienmarkt verwijderd.

Wat mag je verkopen?

 1. Enkel tweedehands goederen ("gesleten door gebruik"). Dus niet:
  • nieuwe artikelen
  • artikelen verkregen of opgekocht uit stopzettingen van handelszaken of faillissementen
  • producten uit eigen tuin of van een eigen bedrijf
 2. De volgende soorten artikelen mogen ook niet verkocht worden:
  • dieren en pluimvee
  • auto’s, motorfietsen, brom- en snorfietsen
  • munitie, vuurwapens, oorlogswapens, jacht- en sportwagens
  • feest-, sein- en ontploffend vuurwerk

Waar en wanneer mag je komen?

 1. Standhouders mogen met een auto de straat in vanaf 6u 's ochtends. Om 8u moeten de auto's de straat verlaten hebben.
 2. Er mogen geen wagens of aanhangwagens blijven staan tenzij de aanhangwagen gebruikt wordt als tafel.
 3. Opruimen gebeurt ten laatste vanaf 12u30 (auto's terug toegestaan), om 13u00 moet de straat verlaten zijn (doorkomst O-parade).
 4. Per deelnemer wordt een doorgangsbewijs voor een auto voorzien. Extra doorgangsbewijzen zijn te krijgen op verzoek.
 5. Ingang van woningen en appartementen moeten vrij worden gelaten.
 6. De deelnemer moet het afval van koopwaren en de verpakkingen verzamelen en zelf meenemen. Hij is zelf verantwoordelijk voor de reinheid van zijn standplaats. Er mag geen afval blijven liggen, alles moet dus terug worden meegenomen.

Hoe gebeurt het toezicht?

 1. Toezicht en controle op de vlooienmarkt zal gebeuren door de dienst Economie van de Stad Genk.
 2. Bij vaststelling van verstoring van de openbare orde of rust bij of tijdens het evenement door de deelnemers en/of personen die hen bijstaan bij de verkoop, kunnen de bevoegde ambtenaren, de personen die hiertoe aanleiding gegeven hebben, verwijderen van de rommelmarkt.

Inschrijving en annulatie

 1. De inschrijving is slechts compleet als het verschuldigde bedrag betaald is. Inschrijvingen die niet betaald zijn op 30 april 2024 worden geannuleerd.
 2. Annuleren van een inschrijving kan tot en met zondag 21 april 2024, door te mailen naar info@1meivlooienmarktgenk.be.
 3. De vlooienmarkt wordt enkel geannuleerd indien de 1 mei stoet (O-parade) wordt geannuleerd (bv. door slecht weer). In alle andere gevallen is er geen terugbetaling mogelijk.

Privacy

 1. Gegevens die u achterlaat op deze site worden beheerd door de inrichter van de vlooienmarkt, Ouderraad Mater Dei, deel van vzw Katholieke Centrumscholen Genk.
 2. De gegevens worden ook gedeeld met Stad Genk, dienst Economie, voor het toezicht op de regels.
 3. De gegevens worden maximaal tot een volgende editie bijgehouden, om een herinschrijving mogelijk te maken.
 4. Aanpassen of schrappen van uw gegevens kan door een mail te sturen naar info@1meivlooienmarktgenk.be.